Kadra przedszkola

Kadrę pedagogiczną stanowią młodzi, nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewnią profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą dzieci. Personel przedszkola to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzenie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka.

 

 • mgr Joanna Faron


– Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
– Cambridge English: Advanced (CAE)

 

 

 • mgr Magdalena Samek

DSC01850 - Kopia– (WSETiNS) Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z językiem angielskim

 – Uniwersytet Jagielloński, Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

 – Cambridge English: Advanced (CAE)

 

 • mgr Magdalena Szot-Kosina

zlecenie 030

– Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
– Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Pedagogika specjalna, specjalność: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
– Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Pedagogika społeczno-opiekuńcza

 

 • mgr Natalia Panna

zlecenie 029-Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego,Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym

-Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

 •  Ewelina Dubielak

zlecenie 028

 • mgr Kamila Kałczyńskla

 

 • mgr Ewelina Małek

 

 • mgr Magdalena Figzał

 

 • mgr Patrycja Zając

 

 • Simon Kirby – English native speaker 

 

 • Bautista Lopez Maria – Spanish native speaker

 

 • mgr Beata Tomczyk – logopeda

 

 • mgr Jolanta Gębik – psycholog

 

 

 

 

Dyrekcja

 • mgr Ewa Maciąga – Motty
 • mgr Irena Kunowska

Właściciel

 • mgr inż. Marceli Motty