Jesteśmy przedszkolem niepublicznym, dwujęzycznym dążącym do zapewnienia jak najlepszego startu życiowego wszystkim dzieciom przebywającym w naszej placówce.

 

Za priorytetowe uważamy :

  • – Zdobywanie przez dzieci wiedzy i umiejętności w wielu obszarach ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego, edukacji artystycznej
   ( muzyka, plastyka, drama) oraz rozwijanie zachowań społecznych, kontaktów interpersonalnych i samodzielności przy współpracy
   z rodzicami
  • – Zapewnienie dzieciom fachowej opieki i bezpiecznego pobytu
   w przedszkolu podczas pracy rodziców
  • – Dążenie do aktywności własnej dzieci, dostosowywania otoczenia do ich potrzeb oraz rozwijanie ich talentów
  • – Otwartość na wielonarodowość i wielokulturowość