RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPA II   Motylki

7:00 – 8:40 Zabawy swobodne według zainteresowań, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju oraz praca z dzieckiem uzdolnionym

9:40 – 9:50 Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno-porządkowe

9:00 – 9:30 ŚNIADANIE

9:30- 10:00– czynności organizacyjno-porządkowe, samoobsługowe, powitanie

10:00- 10:45 zajęcia edukacyjne

10:45- 11:00 czynności samoobsługowe

11:00- 11:50 zabawy na świeżym powietrzu, spacery, zabawy ruchowe, tematyczne, badawcze w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze

11:50- 12:00 czynności higieniczno-porządkowe, organizacyjne

12:00- 12:30 OBIAD

12:30-13:00 ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek

13:00-13:45 zabawy w ogrodzie, w razie niepogody zabawy swobodne w salach, zajęcia dodatkowe (język angielski)

13:45-14:00 czynności higieniczne

14:00- 14:15 PODWIECZOREK14:15- 15:30 indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju oraz praca z dzieckiem uzdolnionym

15:30- 18:00 zajęcia dodatkowe (zajęcia rytmiczno-taneczne), zabawy swobodne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne, KOLACJA;