Jaką mamy wizję 

Każde dziecko ze względu na swoją niepowtarzalność wymaga indywidualnego podejścia. Chcemy zapewnić dziecku stymulowanie rozwoju, dostosowując się do jego potrzeb.

W kontaktach z dzieckiem będziemy kierować się zasadą respektowania jego praw           i szacunkiem.

Według nas dzieckiem powinien towarzyszyć mądry, odpowiedzialny, życzliwy dorosły, który będzie stymulował, wspierał aktywność poznawczą dzieci.

Ważne dla rozwoju dziecka jest poczucie bezpieczeństwa, bezwarunkowej miłości           i akceptacji.

Wszelkie proponowane przez nas działania edukacyjne będą odpowiadać potrzebom rozwojowym dzieci, a także wzbudzać ciekawość, rozwijać myślenie twórcze                    i zdolności.

Pragniemy pomóc dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości, pewności siebie         i samodzielności.