Zajęcia Edukacyjne

  • Realizowany jest program wychowania przedszkolnego „Dobry start przedszkolaka” Moniki Rościszewskiej – Woźniak w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego
  • Język angielski – zajęcia prowadzone są przez nauczyciela języka angielskiego i utrwalane w ciągu dnia przez pozostałe nauczycielki

Metody pracy

  • Matematyka wg metody profesor Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
  • Techniki relaksacyjne i dramowe
  • Elementy muzykoterapii
  • Metoda  Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz.
  • Elementy pedagogiki Marii Montessori.
  • Metody gimnastyki twórczej R. Labana, K. Orffa, A.M. Kniessów
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • Pedagogika zabawy – Klanza.

 

Harmonogram zajęć dodatkowych