Kadra Przedszkola

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Kadrę przedszkola stanowią pracownicy pedagogiczni oraz personel pomocniczy


NAUCZYCIEL

JOANNA FARON



NAUCZYCIEL

MAGDALENA SZOT-KOSINA



NAUCZYCIEL

KLAUDIA KUPIEC



NAUCZYCIEL

MAGDALENA SAMEK



NAUCZYCIEL

BARBARA TABOR




POMOC NAUCZYCIELA

EWELINA DUBIELAK



POMOC NAUCZYCIELA

KATARZYNA MORAWSKA



POMOC NAUCZYCIELA

KATARZYNA GATLIK



PSYCHOLOG

PAULINA SZYDŁOWSKA




LOGOPEDA

ANGELIKA GLIWA



ANGLISTA/NATIVESPEAKER

SIMON KIRBY



ANGLISTA/NATIVESPEAKER

KRISTAL GONZALES



RYTMIKA

MARIA POCHORECKA