Nasza wizja i misja


NASZA WIZJA


Każde dziecko ze względu na swoją niepowtarzalność wymaga indywidualnego podejścia. Chcemy zapewnić dziecku stymulowanie rozwoju, dostosowując się do jego potrzeb.
RESPEKT


W kontaktach z dzieckiem będziemy kierować się zasadą respektowania jego praw i szacunkiem.OPIEKUN


Według nas dzieckiem powinien towarzyszyć mądry, odpowiedzialny, życzliwy dorosły, który będzie stymulował, wspierał aktywność poznawczą dzieci.BEZPIECZEŃSTWO


Ważne dla rozwoju dziecka jest poczucie bezpieczeństwa, bezwarunkowej miłości i akceptacji.ROZWÓJ


Wszelkie proponowane przez nas działania edukacyjne będą odpowiadać potrzebom rozwojowym dzieci, a także wzbudzać ciekawość, rozwijać myślenie twórcze i zdolności.POMOC


Pragniemy pomóc dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości, pewności siebie i samodzielności.

DZIECI PRZEDE WSZYSTKIM

Jesteśmy przedszkolem niepublicznym, dwujęzycznym dążącym do zapewnienia jak najlepszego startu życiowego wszystkim dzieciom przebywającym w naszej placówce.

ZA PRIORYTETOWE UWAŻAMY:
– Zdobywanie przez dzieci wiedzy i umiejętności w wielu obszarach ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego, edukacji artystycznej
( muzyka, plastyka, drama) oraz rozwijanie zachowań społecznych, kontaktów interpersonalnych i samodzielności przy współpracy
z rodzicami
– Zapewnienie dzieciom fachowej opieki i bezpiecznego pobytu
w przedszkolu podczas pracy rodziców
– Dążenie do aktywności własnej dzieci, dostosowywania otoczenia do ich potrzeb oraz rozwijanie ich talentów
– Otwartość na wielonarodowość i wielokulturowość