Oferta

Przedszkole zapewnia profesjonalną opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Realizowany jest program wychowania przedszkolnego „Dobry start przedszkolaka” Moniki Rościszewskiej – Woźniak w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego
Język angielski – zajęcia prowadzone są przez nauczyciela języka angielskiego i utrwalane w ciągu dnia przez pozostałe nauczycielki


Matematyka wg metody profesor Edyty Gruszczyk – KolczyńskiejTechniki relaksacyjne i dramoweElementy muzykoterapiiMetoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz.Elementy pedagogiki Marii Montessori.Metody gimnastyki twórczej R. Labana, K. Orffa, A.M. KniessówMetoda Ruchu Rozwijającego Weroniki SherbornePedagogika zabawy – Klanza.


PLAN DNIA

Plany dnia rozpisane dla 3 grup

  • RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPA I Biedronki
  • RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPA II Motylki
  • RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPA III Pszczółki
  • POSIŁKI
RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPA I Biedronki

7:00 – 8:45 Zabawy swobodne według zainteresowań, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne

8:45 – 9:00 Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno-porządkowe

9:00 – 9:30 ŚNIADANIE

9:30 – 09:45 czynności organizacyjne, samoobsługowe

09:45 – 10:30 zajęcia edukacyjne

10:30 – 10:45 czynności higieniczno – porządkowe

10:45 – 11:00 OBIAD: I danie

11:00 – 11:45 zabawy na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabawy swobodne, zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze

11:45 – 12:00 czynności higieniczno – porządkowe

12:00 – 12:30 OBIAD: II danie

12:30 – 14:15 leżakowanie

14:15 – 14:30 czynności samoobsługowe, higieniczne

14:30 – 14:45 PODWIECZOREK

14:45 – 15:00 indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju oraz praca z dzieckiem uzdolnionym

15:00 – 18:00 zajęcia dodatkowe (zajęcia rytmiczno-taneczne), zabawy swobodne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne, KOLACJA;

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPA II Motylki

7:00 – 8:40 Zabawy swobodne według zainteresowań, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju oraz praca z dzieckiem uzdolnionym

9:40 – 9:50 Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno-porządkowe

9:00 – 9:30 ŚNIADANIE

9:30- 10:00 czynności organizacyjno-porządkowe, samoobsługowe, powitanie

10:00- 10:45 zajęcia edukacyjne

10:45- 11:00 czynności samoobsługowe

11:00- 11:50 zabawy na świeżym powietrzu, spacery, zabawy ruchowe, tematyczne, badawcze w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze

11:50- 12:00 czynności higieniczno-porządkowe, organizacyjne

12:00- 12:30 OBIAD

12:30-13:00 ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek

13:00-13:45 zabawy w ogrodzie, w razie niepogody zabawy swobodne w salach, zajęcia dodatkowe (język angielski)

13:45-14:00 czynności higieniczne

14:00- 14:15 PODWIECZOREK

14:15- 15:30 indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju oraz praca z dzieckiem uzdolnionym

15:30- 18:00 zajęcia dodatkowe (zajęcia rytmiczno-taneczne), zabawy swobodne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne, KOLACJA;

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPA III Pszczółki

7:00 – 8:40 Zabawy swobodne według zainteresowań, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju oraz praca z dzieckiem uzdolnionym

9:40 – 9:50 Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno-porządkowe

9:00 – 9:30 ŚNIADANIE

9:30- 10:00 czynności organizacyjno-porządkowe, samoobsługowe, powitanie

10:00- 10:45 zajęcia edukacyjne

10:45- 11:00 czynności samoobsługowe

11:00- 11:50 zabawy na świeżym powietrzu, spacery, zabawy ruchowe, tematyczne, badawcze w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze

11:50- 12:00 czynności higieniczno-porządkowe, organizacyjne

12:00- 12:30 OBIAD

12:30-13:00 ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek

13:00-13:45 zabawy w ogrodzie, w razie niepogody zabawy swobodne w salach, zajęcia dodatkowe (język angielski)

13:45-14:00 czynności higieniczne

14:00- 14:15 PODWIECZOREK

14:15- 15:30 indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju oraz praca z dzieckiem uzdolnionym

15:30- 18:00 zajęcia dodatkowe (zajęcia rytmiczno-taneczne), zabawy swobodne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne, KOLACJA

POSIŁKI

09:15 – 09:45 Śniadanie

12:00 – 12:30 Obiad

14:30 – 15:00 Podwieczorek

16:30 – 17:00 Kolacja

Racjonalne żywienie dzieci jest jednym z ważnych czynników środowiskowych sprzyjających zachowaniu korzystnego stanu zdrowia i samopoczucia, a u dzieci warunkującym ich prawidłowy rozwój. Dostosowujemy posiłki do potrzeb żywieniowych dzieci z uwzględnieniem diet.  • przedszkole kameralne – grupy liczą do 15 osób

  • wydłużony czas pracy
  • wykwalifikowana kadra : nauczycielki  to absolwentki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  • zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa i troskliwej opieki