Metody pracy


EDUKACJA ZDROWOTNA


Dzięki edukacji zdrowotnej dzieci uczestniczą każdego dnia:

 • w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej
 • w zabawach grupowych organizowanych na świeżym powietrzu,
 • w porannej gimnastyce
 • w codziennych czynnościach kształtujących nawyki higieniczno – zdrowotne
 • nauka nocnikowania w najmłodszej grupie

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE


Zajęcia adaptacyjne, mają na celu zapoznanie dzieci z naszą placówką. Są to spotkania, w trakcie których dzieci biorą czynny udział w różnych formach aktywności zawierających wszelkie elementy zabaw ogólnorozwojowych. Oswajają się z nowymi koleżankami i kolegami, z opiekunkami oraz z nowym otoczeniem. Są to 6 godzinne darmowe zajęcia, trwające od 30 do 90 minut w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

Dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie (bez rodzica).WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE ZAJĘCIA DLA DZIECI


Opiekunki prowadzą ciekawe zajęcia posługując się metodami dydaktycznymi, które pomagają:

 • wspieranie procesu budowania poczucia własnej wartości u dzieci poprzez wzajemną akceptację i stosowanie pochwał
 • w rozpoznawaniu, kontrolowaniu i wyrażaniu własnych uczuć przez dzieci, radzeniu sobie z tak zwanymi uczuciami trudnymi
 • w rozwiązywaniu konfliktów w grupie metodą pokojową
 • w kształtowaniu zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych
 • we wspieraniu procesu usamodzielnienia się dziecka

Zajęcia edukacyjne prowadzone w grupieZAJĘCIA Z RYTMIKI


Rytmika to nie tylko nauka i śpiewanie piosenek. To także trochę teorii: co to są nuty i do czego służą muzykowi, jak wygląda pięciolinia i klucz wiolinowy itd.

To poznawanie różnych instrumentów muzycznych i różnego rodzaju muzyki, od poważnej, poprzez rozrywkową, aż do muzyki wydobywanej z przedmiotów codziennego użytku: kubeczki, sztućce, patyki, klocki itp.

To również samodzielne próby zagrania na instrumentach muzycznych. To także odczuwanie emocji i próby ich nazwania, wyrażenia poprzez taniec, ruch.ZAJĘCIA Z MUZYKOTERAPII


Dzieci, które od najwcześniejszych lat mają okazję do słuchania różnorodnej muzyki, stają się wrażliwsze nie tylko pod względem muzycznym, ale również emocjonalnym, plastycznym i społecznym. Umiejętnie dobrana muzyka wycisza nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne.
Ważnymi elementami na zajęciach są: klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, maszerowanie. Celem tych zajęć jest bowiem pogłębienie percepcji muzyki, uświadomienie przez dziecko własnych stanów emocjonalnych i wyrażenie ich właśnie ruchem, gestem, werbalnie.
Bardzo przyjemną częścią muzykoterapii jest relaksacja: ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej i siedzącej tak, aby wzmocnić odprężenie fizyczne i psychiczne.

Zajęcia z muzykoterapii są prowadzone przez opiekunki każdego dnia.ZAJĘCIA PLASTYCZNE


Podczas zajęć plastycznych wykorzystywane są różnorodne techniki: malowanie palcami, rysowanie świecą, malowanie na podkładzie klejowym, grysikowym, rysunek węglem, pastelami, stemplowanie, prace wykonane z włóczek, szmatek, kasz i makaronów, zabawy z gliną, masą papierową i wiele innych.
Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości.

Zajęcia plastyczne odbywają się w Żłobku minimum 2 razy w tygodniu w każdej grupie.ZAJĘCIA PRZYRODNICZE I EKOLOGICZNE


Edukację przyrodniczą i ekologiczną prowadzoną nasze opiekunki z wykorzystaniem interesujących treści, które pozwalają nie tylko zdobyć elementarną wiedzę w tym zakresie, ale równocześnie uczy dzieci szacunku do otaczającego świata rozbudzając w nich potrzebę jego ochrony.
Wychowawczynie proponują dzieciom:

 • obserwowanie i opisywanie zjawisk przyrodniczych podczas spacerów oraz wycieczek
 • doświadczenia i eksperymenty pozwalające na bliższe poznanie świata przyrody z wykorzystywaniem różnorodnych narzędzi
 • uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę środowiska,
 • hodowlę i pielęgnację roślin w salach.


ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Zajęcia językowe w Żłobku odbywają się 5 razy w tygodniu. Nauka języka angielskiego jest prowadzona przez NATIVE SPEAKERA, gdzie dzieci podczas zabaw poznają język wszystkimi zmysłami.
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem muzyki i ruchu. Dzieci wykonują ćwiczenia fizyczne z elementami gimnastyki, wzmacniając swoje ciało, jednocześnie przyswajają siebie obcy język. Podczas zajęć obowiązuje zasada „no polish”, stwarzając anglojęzyczne środowisko. Dzieci, z kontekstu w trakcie zabawy poznają znaczenia dźwięków, z którymi codziennie się osłuchują. Dzięki temu uczą się szybko i łatwo.
Opiekunki otrzymują specjalnie opracowane płyty CD, które zapewniają ważny, codzienny kontakt z tym językiem, dzięki któremu nauka języka angielskiego trwa codziennie.ZAJĘCIA Z CHUSTĄ KLANZA


Opiekunki stosujący pedagogikę zabawy, wzbogacają formy pracy w grupie przy pomocy chusty Klanza, co daje możliwość aktywności i zaangażowania we wspólne tworzenie oraz spontanicznej radości z twórczego działania w grupie.

Do ulubionych zabaw dzieci należą m.in.:

 • MORSKIE FALE – na chuście siedzi lub leży jedna lub więcej osób. Pozostali wachlują chustą, robiąc fale. Później zmiana osób, bądź osoby chodzą po chuście. Pozostali poruszają chustą robiąc fale. Zabawy ćwiczące współdziałanie – integrują grupę poprzez dążenie do wspólnego celu, umożliwiają nawiązanie kontaktów, pozwalają doświadczyć jedności z grupą.
 • IMIONA – dzieci stoją w kole, trzymając chustę. Opiekunka wybiera osobę, do której chce przesłać piłeczkę. Wymienia swoje imię oraz imię dziecka, np. „Dorota do Zosi” i poruszając odpowiednio chustą przesyła jej piłeczkę. Następnie piłeczka jest posyłana dalej. Nie może upaść na ziemię.
 • SPADOCHRON – wszyscy jednocześnie podnoszą chustę wysoko do góry. Prowadzący odlicza: raz, dwa, na trzy wszyscy przebiegają pod chustą i chwytają jej brzeg po przeciwnej stronie.


ZAJĘCIA I ZABAWY MANIPULACYJNO – KONSTRUKCYJNE


Dzieci budują konstrukcje z klocków, szeregują klocki, budują i burzą budowle z klocków, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów.
Celem zabaw manipulacyjno – konstrukcyjnych jest:

 • rozwój zręczności i koordynacji ruchów
 • usprawnienie pracy dłoni – palce i nadgarstki
 • usprawnianie procesów myślenia i koncentracji
 • ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.


ZAJĘCIA TEMATYCZNE


Zajęcia te są określane różnymi terminami, jak np. zabawy w role, naśladowcze, twórcze, pory roku, poznawanie kultur innych narodów, zabawy w kąciku kuchennym, w kąciku lalek. Treść zabaw tematycznych wzbogaca zajęcia dzieci w naszym żłobku. Pojawia się fabuła, odtwarzane są coraz bardziej złożone sytuacje.BAJKOTERAPIA


Bajkoterapia, to terapia przez bajki. Wszystkie dzieci lubią ich słuchać, a szczególnie te najmłodsze. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w żłobku. Zajęcia te odbywają się kilka razy w ciągu tygodnia w każdej grupie.SYSTEM INFORMACJI W ŻŁOBKU


W holu głównym znajduje się tablica informacyjna, na której wywieszone są informacje bieżące dla rodziców. Ważne miejsce na tablicy informacyjnej zajmuje „Jadłospis” z codziennym menu.

Informacje skierowane do rodziców lub pracowników żłobka mają swoje stałe miejsca na wydzielonych tablicach. Ponadto, każda z grup posiada swoją oddzielną tablicę, na której umieszczany jest miesięczny oraz tygodniowy plan zajęć danej grupy, a także prace plastyczne wykonane przez Dzieci. System ten ciągle się zmienia, ulepszamy jego szatę graficzną, stale rozszerzamy zakres informacji.