O nas

Kilka słów o nas i naszej placówce

ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY CLEVER KIDS NURSERY

To profesjonalna placówka w Krakowie prowadząca działalność opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci od 0,6 m-ce życia do 3 lat.
Placówka jest czynna 5 dni w tygodniu, również w ferie i wakacje. Oferowana jest opieka dla naszych podopiecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00.

Placówka zapewnia w szczególności:

  • Profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku od 0,6 m-ce życia do 3 lat
  • Opiekę nad dzieckiem w czasie 11 godz. pracy placówki dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z rodzicami/opiekunami
  • Całodzienne wyżywienie spełniające obowiązujące normy żywieniowe
  • Działania profilaktyczne, korekcyjno-naprawcze i promujące zdrowie
  • Prowadzenie programu adaptacyjnego w celu ułatwienia przystosowania się dziecka do pobytu w żłobku
  • Zaspokajanie potrzeb fizycznych dziecka, społecznych, psychicznych i emocjonalnych dziecka
  • Prowadzenie urozmaiconych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych zgodnie z programem pracy żłobka.


0123456789001234567890

MIEJSC

Dla podopiecznych


01234567890

SAL

Przystosowanych do przedziału wiekowego podopiecznych


0123456789001234567890

GODZIN PRACY

Dziennie


WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE

Atrakcyjny wystrój Placówki i odpowiednio dobrana kolorystyka sprzyjają miłemu nastrojowi, chęci do zabawy oraz wypoczynku.

SALE DOSTOSOWANE DO PRZEDZIAŁU WIEKOWEGO

5 sal do dziennego pobytu i 1 sala do spania. Wyposażone w ładne, funkcjonalne i kolorowe meble i zabawki. Podłogi wyłożone ciepłymi panelami oraz miękkimi, bezpiecznymi i antyalergicznymi wykładzinami dywanowymi.

WYDZIELONE POMIESZCZENIA

Takie jak szatnia, kuchnia i zmywalnia z nowoczesnym sprzętem, pokój socjalny, łazienka oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynki

ZABAWKI

posiadające certyfikaty zgodne z wymogami Unii Europejskiej.WYSTRÓJ ŻŁOBKA


Zobacz wystrój naszej placówki


Wystrój


CENNIK I ZAPISY


Sprawdź aktualny cennik oraz informacje dotyczące zapisów do żłobka


Cennik


METODY PRACY


Zobacz zajęcia jakie prowadzimy


Metody pracy


KADRA


Zobacz naszą kadrę pedagogiczną


Kadra


NASZA MISJA

W naszej Placówce oferujemy Maluszkom cykl zajęć edukacyjno-rozwojowo-wychowawczych. Cykle te są rozpisane na każdy miesiąc roku i mają na celu rozwijanie różnych umiejętności podopiecznych zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i tempem rozwoju.

Podstawowym zadaniem naszej Placówki jest zapewnienie dzieciom jak najkorzystniejszych warunków rozwojowych, bezpieczeństwa, poczucia stabilizacji oraz przygotowanie dzieci do przedszkola. Zapewniamy dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju, przede wszystkim poprzez zapewnienie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym oraz akceptacji, umożliwienie swobody w działaniu dziecka i realizacji jego potrzeb oraz poprzez wyzwalanie otwartości i twórczości naszych małych podopiecznych.

Naszą Placówkę mogą odwiedzać rodzice z dziećmi, którzy w przyszłości chcą aby ich dziecko uczęszczało do Żłobka.

ZAPISZ SWOJE DZIECKO