Odpłatność i zapisy

KARNETY GODZINNE:Karnet Bystry SMYK

900

50 godzin/mies


Karnet Pogodny SMYK

700

20 godzin/mc


Karnet Ciekawski SMYK

400

10 godzin/mc


ważność karnetów 31 dni od daty kupna – karnety są dostępne w miarę wolnych miejsc pakietowych, chęć przyprowadzenia dziecka trzeba koniecznie zgłosić do godz. 18 dnia poprzedniego

Każda rozpoczęta godzina poza wykupionym karnetem lub pakietem – to koszt 30 zł

PAKIETY MIESIĘCZNE:Pakiet Sprytny SMYK

1350 zł/miesiąc

Zawiera całodzienną opiekę miesięczną nad dzieckiemPakiet Wesoły SMYK

1150 zł/miesiąc

Zawiera opiekę miesięczną nad dzieckiem w wymiarze do 6 godzin dzienniePakiet Lotny SMYK

950 zł/miesiąc

Zawiera opiekę miesięczną nad dzieckiem w wymiarze 4 godzin dziennie
Miesięczne czesne (pełny wymiar godzin) – 1350 zł.

Opłata rekrutacyjna (wpisowe) – 700 zł.

Koszt jednej godz. dla dzieci pozostawianych u Nas sporadycznie – 40 zł.


  • Dane do przelewu
  • Wyposażenie obowiązkowe

Bank PKO BP

Nr konta: 45 1020 2906 0000 1102 0296 6075

Renata Motty Clever Kids Nursery

Ul. 28 lipca 1943/4

30-233 Kraków


Płatne jednorazowo, bezzwrotne, przeznaczane na uzupełnianie przyborów szkolnych, zabawek, pomocy dydaktycznych, środków czystości itp. – 650 zł.


Okres adaptacyjny

Dziecko ma prawo do skorzystania z zajęć w naszej placówce: bez zobowiązań. Jest to 6 godz. (z możliwością modyfikacji dla dobra dziecka ) – bezpłatny